Projekty własne w trakcie realizacji - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


Nagłówek

Projekty własne w trakcie realizacji

Dotacje dla bezrobotnych kobiet i mężczyzn do 30 roku życia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.2 Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych   Powiatowy...

„Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (IV)”

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.2 Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej...

„Dziś aktywność - jutro zatrudnienie”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej...

„Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (III)”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.2   Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej...

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (III)”

  Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.2   Celem...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę