Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


Nagłówek

Aktualności

Harmonogram wypłat świadczeń

Załączniki Grudzień 2018

Informacja

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje, że w związku z ustanowieniem Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 12 listopada 2018r. urząd będzie nieczynny.   Jednocześnie przypominamy, że istnieje możliwość rejestracji poprzez stronę internetową...

Informacja

     Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku uprzejmie informuje, że od dnia 09.11.2018r. udostępnia wnioski w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.      Formularz wniosku i regulaminu znajduje się na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w...

Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (III)"   Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza...

Rekrutacja do projektu "Mój cel - Zatrudnienie"

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza nabór do projektu „Mój cel – zatrudnienie" w dniach od 05.11.2018 r. do 21.11.2018 r. w godzinach od 7:30 do 15:30    Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety i mężczyzn zarejestrowanych jako osoby bezrobotne ...

Informacja dla pracodawców - Staże i refundacja doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy w ramach projektu „Mój cel - zatrudnienie”

  Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku rozpoczyna realizację projektu „Mój cel – zatrudnienie" skierowanego do osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku, należących co najmniej do jednej z następujących grup społecznych: - kobiety, - osoby...

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje o planowanej rekrutacji do projektu „Mój cel - zatrudnienie” skierowanego do osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia.

  Nabór do I edycji projektu zostanie ogłoszony w dniu 02.11.2018 r. Wraz z ogłoszeniem naboru, na stronie internetowej https://lezajsk.praca.gov.pl udostępniony zostanie Formularz zgłoszeniowy do projektu „Mój cel – zatrudnienie" oraz Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. ...

Harmonogram wypłat świadczeń

Załączniki Listopad 2018

Dotacje dla bezrobotnych kobiet i mężczyzn do 30 roku życia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.2 Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych   ...

Aktualizacja informacji o planowanej realizacji projektu „Mój cel - zatrudnienie”

  Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje, iż planowany termin rekrutacji do I edycji projektu „Mój cel – zatrudnienie" ulegnie przesunięciu na miesiąc listopad 2018  r. Spowodowane to jest wydłużeniem zakończenia procedury oceny wniosków o dofinansowanie projektów przez Wojewódzki...

Wyświetlanie 11 - 20 z 80 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę