Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


Nagłówek

Aktualności

Informacja

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje, że z uwagi na ograniczony limit środków finansowych,  z dniem 03.10.2018r. wstrzymuje nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych.

Planowana realizacja nowego projektu dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia „Mój cel - zatrudnienie”

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje o planowanej realizacji nowego projektu dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia „Mój cel – zatrudnienie" w ramach Działania 7.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety...

Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (III)"   Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza...

Kolejny nabór wniosków o przyznanie środków rezerwy KFS

  Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje, że będzie prowadził kolejny nabór wniosków o przyznanie środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego Wnioski należy składać w terminie od 20.09.2018r. do 21.09.2018r ., w godzinach od 7:30 do 15:30 w Powiatowym...

Harmonogram wypłat świadczeń.

Załączniki Październik 2018

Ogłoszenie o naborze wniosków o zorganizowanie stażu

             Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy  o zorganizowanie stażu w ramach środków z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Leżajsku. Przewidywany...

Staże dla osób bezrobotnych w ramach projektu "Aktywizacja osób powyżej 29r.ż. pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (IV)"

  POWIATOWY URZĄD PRACY W LEŻAJSKU OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻU ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (IV)" Działanie 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku w ramach środków z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Wnioski należy składać w Punkcie Obsługi Klienta lub pok. 17 w dniach od 06.09.2018r. do 12.09.2018r. Formularz...

Dotacje dla bezrobotnych kobiet i mężczyzn do 30 roku życia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.2 Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych   ...

Harmonogram wypłat świadczeń

Załączniki Wrzesień 2018.pdf

Wyświetlanie 21 - 30 z 80 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę