Doradca 2000 - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


Nagłówek

Dordca 2000

Diagnosta uprawniony do wykonywania badań technicznych pojazdów

Kod: 311501
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Ostatnia aktualizacja – 09.2009 r.

Diagnosta samochodowy zajmuje się oceną stanu technicznego wszystkich pojazdów poruszających się po drogach publicznych, czyli samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów i innych pojazdów przeznaczonych do przewozu osób i rzeczy pod kątem dopuszczenia ich do ruchu drogowego.

Badanie stanu technicznego pojazdu wykonuje się w specjalnie do tego dostosowanych pomieszczeniach - tak zwanych halach diagnostycznych.

Celem prac diagnostycznych jest określenie stanu technicznego pojazdu oraz kwalifikowanie go lub jego zespołów do dalszych czynności regulacyjnych, naprawczych lub nawet mogą stanowić podstawę do wycofania pojazdu z dalszego użytkowania.

Zadania diagnosty są ściśle określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. z 2003 roku, Nr 227, poz. 2250 z późniejszymi zmianami).

Po sprawdzeniu zgodności faktycznych identyfikacyjnych i technicznych danych pojazdu z informacjami zapisanymi w dowodzie rejestracyjnym oraz dokonaniu oglądu zewnętrznego pojazdu, samochód zostaje wprowadzony do hali diagnostycznej, gdzie diagnosta dokonuje szczegółowego przeglądu wszystkich elementów wpływających na sprawność pojazdu w czasie jazdy. Analizie podlega więc układ kierowniczy i wspomagania, zbieżność kół oraz zawieszenie pojazdu (w tym amortyzatory i resory). Badanie obejmuje sprawność działania hamulców, analizę siły i rozkładu hamowania. Diagnosta sprawdza również stan ogumienia. Dokładnym badaniem objęta jest też instalacja elektryczna (wraz z akumulatorem), ustawienia wszystkich świateł i działanie kontrolek na tablicy rozdzielczej pojazdu. Kontrolowany jest też układ wydechowy, w tym poziom emisji spalin.

Stan techniczny pojazdu zostaje oceniony zwykle bez demontażu poszczególnych elementów, a do określenia prawidłowości działania wykorzystuje się specjalistyczny sprzęt: aparaturę kontrolno-pomiarową i rozmaite urządzenia diagnostyczne, zazwyczaj wspomagane komputerem. Sama ocena stanu technicznego poszczególnych układów i zespołów pojazdu polega na porównaniu wartości parametrów stanu z wartościami parametrów określonych przez producenta.

Przegląd kończy sprawdzenie, czy w pojeździe znajduje się wszelkie niezbędne wyposażenie, jak gaśnica czy trójkąt awaryjny.

Do zadań diagnosty należą też wszelkie czynności związane z przyjęciem pojazdu na przegląd, czyli przyjmowanie zlecenia na przeprowadzenie oceny stanu technicznego, prowadzenie komputerowej ewidencji badań diagnostycznych pojazdów samochodowych oraz dokonywanie odpowiedniego wpisu w dowodzie rejestracyjnym pojazdu (a w przypadku pojazdu niezarejestrowanego wystawianie zaświadczeń o pozytywnym wyniku badania technicznego). W ramach swoich obowiązków wykonuje także czynności związane z konserwacją wykorzystywanych w pracy urządzeń.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę