Doradca 2000 - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


Nagłówek

Dordca 2000

Dyspozytor transportu samochodowego

Kod: 432302
Inna nazwa zawodu: główny dyspozytor, dyżurny transportu, dyżurny ruchu samochodowego

Zadania i czynności

Dyspozytor transportu samochodowego zajmuje się planowaniem pracy kierowców i przygotowaniem do pracy taboru samochodowego. Zatrudnienie znajduje w przedsiębiorstwach komunikacji samochodowej, firmach przewozowych, spedycyjnych, związanych z transportem osób i towarów.

Dyspozytor transportu samochodowego opracowuje i sporządza harmonogram pracy kierowców, przestrzega prawidłowego czasu pracy kierowców oraz przerw na odpoczynek. Dysponuje taborem kołowym i pilnuje terminowego odprawiania. Jeśli pracuje w przedsiębiorstwie komunikacji zajmującej się przewozem osób, zwykle informuje podróżnych w sprawach kursowania autobusów. Gdy zatrudniony jest w firmie zajmującej się transportem towaru przydziela poszczególnym kierowcom samochody, towar i trasę, gdzie mają się udać. Ponadto kieruje kierowców na sprawny technicznie tabor, decyduje w sprawach dodatkowych kursów oraz odwołania pojazdów z drogi. Organizuje pomoc techniczną w przypadkach uszkodzenia taboru w terenie oraz zamianie pojazdu na sprawny technicznie. Załatwia interwencje i reklamacje dotyczące usług przewozowych.

Do zadań dyspozytora transportu samochodowego należy również kontrola nad pracownikami, kontrola trzeźwości pracowników, kontrola dowodów rejestracyjnych, dokumentów przewozowych oraz doraźna kontrola taboru pod względem przydatności wykonania przydzielonych zadań. Rozliczanie z kart drogowych, brygadowych i tachografów, przestrzeganie regulaminu pracy, przepisów BHP i p.poż. oraz zabezpieczanie mienia to dodatkowe czynności, które w trakcie zmiany musi wykonać przedstawiciel omawianego zawodu. Dodatkowo sporządza miesięczne i dzienne trasy oraz godziny pracy poszczególnych kierowców. Ponadto dyspozytor transportu samochodowego dokonuje wstępnej weryfikacji kart drogowych i zleceń najmu pojazdu. Zajmuje się analizą prognozy pogody i przekazywaniem informacji na ten temat kierowcom. Współpracuje ze stacją obsługi oraz innymi komórkami organizacyjnymi. Często zmuszony jest podejmować właściwe decyzje za kierownictwo (np. po godzinach urzędowania). Do zadań dyspozytora należy również odbieranie od kierowców kart drogowych, dokumentów przewozowych i kluczyków od samochodu po zakończeniu pracy. Sprawdza czy kierowca potwierdził sprawność pojazdu w zleceniu technicznym o ile pojazd nie jest kierowany na stację obsługi.

Stałymi elementami pracy dyspozytora jest organizowanie, współpraca, konsultowanie, świadczenie usług, udzielanie rad, informowanie. Głównymi narzędziami pracy są środki służące porozumiewaniu się (telefon, fax, komputer podłączony do internetu).

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę