Doradca 2000 - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


Nagłówek

Dordca 2000

Dróżnik przejazdowy

Kod: 831201
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Dróżnik obsługuje przejazd kolejowy i kontroluje stan torów na stacjach i szlakach kolejowych.

Dróżnik jest pracownikiem służby drogowej w PKP zajmującej się budową, naprawą i utrzymaniem torów. W zależności od decyzji zwierzchnika dróżnik może obsługiwać rogatki albo może przeprowadzać obchód torów kontrolując ich stan.

W czasie pracy na posterunku jego głównym zadaniem jest zamknięcie rogatek na czas przejazdu pociągu. Informację o odjeździe pociągu ze stacji otrzymuje od dyżurnego ruchu; fakt ten zapisuje w dzienniku służby. Podczas przejazdu pociągu stoi z chorągiewką przed posterunkiem i obserwuje wagony. Siedząc na posterunku dróżnik przejazdowy ciągle obserwuje szlak kolejowy, aby w wypadku niezgłoszenia pociągu przez dyżurnego ruchu zamknąć na czas rogatki.

Do dodatkowych jego obowiązków należy utrzymanie porządku i czystości wokół posterunku i zapewnienie dobrej widoczności szlaku kolejowego.

Do zadań dróżnika należy oznakowanie przejazdu w czasie awarii rogatek i zatrzymanie samochodów.

W wypadku wyznaczenia przez toromistrza do obchodu torów dróżnik po przeszkoleniu z bhp zabiera klucz do dokręcania śrub oraz przybory sygnałowe i wyrusza w teren. W czasie pracy przechodzi prawie 20 km po kamiennym torowisku niezależnie od warunków atmosferycznych i podczas ruchu pociągów.

Zadaniem dróżnika obchodowego jest wtedy szukanie uszkodzeń torów i pęknięć szyn.

Po stwierdzeniu zagrożenia dla ruchu pociągów powiadamia dyżurnego ruchu i toromistrza, czy tor należy zamknąć lub czy należy ograniczyć na nim szybkość. Jeżeli uszkodzenie toru grozi wypadkiem to dróżnik za wszelką cenę ma zatrzymać najbliższy pociąg.

Obowiązkiem dróżnika jest dokręcenie wszystkich luźnych śrub w czasie przeprowadzania obchodu. Dróżnik może pracować tylko na przejeździe, albo tylko przy obchodach torów co zależne jest od organizacji pracy w konkretnym oddziale drogowym

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę