Doradca 2000 - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


Nagłówek

Dordca 2000

Dozorca

Kod: 962902
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Zadaniem dozorcy ( gospodarza domu) jestutrzymanie porządkuna oddanym mu pod opiekę, wydzielonymterenie osiedla mieszkaniowego lub kompleksu mieszkaniowego. Jest on również łącznikiem pomiędzyadministratorem a mieszkańcami.

Teren za który odpowiada to budynki mieszkalne oraz przyległy do nichterenna zewnątrz.

Dozorca codziennie w godzinach rannych przeprowadza obchód podległego mu teren. Kontroluje klatki schodowe, windy, piwnice, pralnie istrychy a nazewnątrz budynku -czystość terenu,stan oświetlenia. Sprawdzaczy dla mieszkańców teren jest bezpieczny, czygdzieś nie oderwały się płyty chodnikowe, czy nie ma wybitych szyb lubnie zwisają luźne kableelektryczne, nie wycieka woda lub nie ulatnia się gaz.

Do codziennych obowiązków dozorcy należywewnątrz budynków sprzątanie i mycie klatek schodowych i wind, w piwnicach korytarzy i przejśćoraz sprzątaniestrychów. Na klatkach schodowych - mycie drzwi prowadzących do budynku, okien , lamperii i lamp. Sprawdzanie domofonówi zamków do bram wejściowych, piwnic, strychów.

Na zewnątrz budynku do jego obowiązków należy utrzymanie porządku i czystości na chodnikach idrogach dojazdowych do osiedla, opróżnianie koszyna śmieci, usuwanie nieczystości po zwierzętach, utrzymanie czystości w zsypach na śmieci oraz wymiana na puste wypełnionych już kubłów na śmieci. Dozorca musi dbać o czystośćśmietników położonych nazewnątrz budynków. Odpowiada za jakośćzieleni. W okresie wiosny , lata, jesieni samodzielnie wykonuje drobne prace ogrodnicze: pielęgnuje trawniki , grabii usuwa liście. W okresie zimydo jego obowiązków należyusuwanie lodu i śniegu zchodników, z terenu przydomowych parkingów i wjazdów dogaraży. Teren ten posypuje piaskiem lub solą. W okresie świąt państwowychwywiesza i zdejmuje flagi.

Dozorca codziennie utrzymuje kontakt z administratorem. W wyznaczonych godzinach uczestniczy w odprawach,na których otrzymuje informacjedotyczące oceny wykonywanej pracy oraz dodatkowe zlecenia. Również on przekazuje informacje o występujących usterkachi zagrożeniach na terenie dozorowanym, które powinnybyć usunięteza pośrednictwem administratora.

Dozorca pełni rolęłącznika pomiędzy mieszkańcami a administratorem.

Roznosi korespondencjęktórą administrator chce przekazać mieszkańcom, rozwiesza w budynkach ogłoszenia. Przyjmuje uwagi i prośby mieszkańców kierowane do administratora.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę