Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


Informacja

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje, że od 1 lipca 2019 r. wstrzymuje nabór wniosków na szkolenie prawa jazdy realizowane w ramach Trójstronnych Umów Szkoleniowych.  

Dotacje dla bezrobotnych kobiet i mężczyzn do 30 roku życia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.2 Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych   Powiatowy Urząd...

Bon na zasiedlenie dla bezrobotnych kobiet i mężczyzn do 30 roku życia.

  B on na zasiedlenie w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (IV)" w ramach Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Nabór wniosków ciągły do...

Harmonogram wypłat świadczeń

Załączniki Lipiec 2019.pdf

Informacja

"Podkarpacki Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łańcucie zaprasza osoby bezrobotne zainteresowane tematyką społecznego biznesu na spotkanie animacyjne "Ekonomia społeczna przeciw  bezrobociu" 18.06.2019r o godz. 10.00 w Sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy ul. Opalińskiego 2. Podczas...

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

  POWIATOWY URZĄD PRACY W LEŻAJSKU OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O   REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (V)" Działanie 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego...

Nabór wniosków w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

       Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza nabór  wniosków w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach środków rezerwy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla mieszkańców obszarów wiejskich.  Wsparcie w ramach rezerwy kierowane jest do 5 osób bezrobotnych.   ...

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza nabór  wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach środków rezerwy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla mieszkańców obszarów wiejskich.  Wsparcie w ramach rezerwy kierowane jest do 5 osób bezrobotnych.   Wnioski należy...

Informacja

  Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje, że w dniu 21.06.2019r. Urząd będzie czynny do godziny 14.00.   Jednocześnie przypominamy, że istnieje możliwość rejestracji oraz wyrejestrowania poprzez stronę internetową urzędu  http://lezajsk.praca.gov.pl/ .   Za utrudnienia przepraszamy. ...

Nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza nabór  wniosków o organizowanie prac interwencyjnych w terminie od dnia 12.06.2019r. do wyczerpania środków otrzymanych z rezerwy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla mieszkańców obszarów wiejskich. Wnioski należy składać w Punkcie Obsługi Klienta w godzinach od...

Wyświetlanie 1 - 10 z 169 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

  Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (IV)" - Działania 1.1, Poddziałania 1.1.2 Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza...

  Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (IV)" - Działania 1.1, Poddziałania 1.1.2 Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza...

POWIATOWY URZĄD PRACY W LEŻAJSKU OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻU ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (V)" Działanie 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 ...

  Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (III)" - Działania 1.1, Poddziałania 1.1.2 Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu kwietnia 2019r.

Wykres stopa bezrobocia kwiecień 2019
  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.705,64 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku

ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk
województwo: podkarpackie


Tel.: 17 240 67 20, 17 242 73 73
Fax: 17 240 67 29
e-mail: pup@praca.lezajsk.pl

NIP: 816-11-20-216; REGON: 690690852

Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Rejestracja osób bezrobotnych: poniedziałek - piątek: 7:30 - 14:30

  Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (IV)" - Działania 1.1, Poddziałania 1.1.2 Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza...

  Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (IV)" - Działania 1.1, Poddziałania 1.1.2 Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza...

  Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (IV)" - Działania 1.1, Poddziałania 1.1.2 Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza...

POWIATOWY URZĄD PRACY W LEŻAJSKU OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻU ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (V)" Działanie 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 ...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy
EURES

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę