Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


Aktualności i informacje

Informacja o szkoleniu

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Leżajsku we współpracy   z Urzędem Skarbowym w Leżajsku   organizuje bezpłatne szkolenie Temat : „Konstytucja Biznesu" – zmiany w ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnym oraz podatkach dot. osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą ...

Dotacje dla bezrobotnych kobiet i mężczyzn do 30 roku życia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.2 Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych   Powiatowy...

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku w ramach Programu Regionalnego ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób długotrwale bezrobotnych w  wieku 30-50 lat . Wnioski należy składać w Punkcie Obsługi Klienta lub pok. 17 w dniach od 22.06.2018r. do...

Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (III)"   Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza...

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy  o zorganizowanie stażu w ramach środków z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla osób długotrwale bezrobotnych oraz z Programu Regionalnego dla osób długotrwale bezrobotnych pomiędzy  30 a 50 rokiem życia. ...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności i informacje

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (III)"   Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

6,3%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu kwietnia 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.737,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku

ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk
województwo: podkarpackie


Tel.: 17 240 67 20, 17 242 73 73
Fax: 17 240 67 29
e-mail: pup@praca.lezajsk.pl

NIP: 816-11-20-216; REGON: 690690852

Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Rejestracja osób bezrobotnych: poniedziałek - piątek: 7:30 - 14:30

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę