INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Specjalista do spraw doskonalenia i rozwoju aplikacji

Kod: 251201

6. Źródła dodatkowych informacji o zawodzie

Podstawowe regulacje prawne:

Stan prawny na dzień: 31.10.2018 r.

 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 986, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym – poziomy 1–8 (Dz. U. poz. 537).
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. poz. 719).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 227).
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa informatycznego (Dz. U. Nr 159, poz. 948).

Literatura branżowa:

 • Bartyzel M.: Oprogramowanie szyte na miarę. Jak rozmawiać z klientem, który nie wie, czego chce. Helion, Gliwice 2015.
 • Coldwind G.: Zrozumieć programowanie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.
 • Gundecha U.: Selenium i testowanie aplikacji. Receptury. Helion, Gliwice 2017.
 • Humble J., Farley D.: Ciągłe dostarczanie oprogramowania. Automatyzacja kompilacji, testowania i wdrażania. Helion, Gliwice 2015.
 • ITIL Foundation Handbook – Pocketbook. Bertrams, Norwich, Wielka Brytania 2012.
 • Krochmalski J.: Docker. Projektowanie i wdrażanie aplikacji. Helion, Gliwice 2017.
 • McKendrick R, Gallagher S.: Docker. Programowanie aplikacji dla zaawansowanych. Helion, Gliwice 2018.
 • Martin R.C.: Czysty kod. Podręcznik dobrego programisty. Helion, Gliwice 2014.
 • Martin R.C.: Czysta architektura. Struktura i design oprogramowania. Przewodnik dla profesjonalistów. Helion, Gliwice 2018.
 • Pasquali S.: Node.js. Projektowanie, wdrażanie i utrzymywanie aplikacji. Helion, Gliwice 2017.
 • Prashanth S.: Selenium. Automatyczne testowanie aplikacji. Helion, Gliwice 2017.
 • Roman A., Zmitrowicz K. (red.): Testowanie oprogramowania w praktyce. Studium przypadków. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.
 • Roman A.: Thinking-Driven Testing. The Most Reasonable Apprach to Quality Control. Springer International Publishing AG, Basel, Switzerland 2018.
 • Sacha K.: Inżynieria oprogramowania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.
 • Sokół R.: Testowanie aplikacji Java za pomocą JUnit. Helion, Gliwice 2017.
 • Stefanov S.: React w działaniu. Tworzenie aplikacji internetowych. Helion, Gliwice 2017.
 • Visser J.: Oprogramowanie łatwe w utrzymaniu. Helion, Gliwice 2016.
 • Witońska-Pakulska A.: Prawo dla twórców internetowych. Helion, Gliwice 2017.
 • Wolff E.: Ciągłe dostarczanie oprogramowania. Kompletny przewodnik. Helion, Gliwice 2017.
 • Zmitrowicz K.: Jakość projektów informatycznych. Rozwój i testowanie oprogramowania. Helion, Gliwice 2015.

Zasoby internetowe [dostęp: 31.10.2018]:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę