Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


 • Zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców

  Załączniki Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.pdf (pdf, 242 KB) Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie przedłużenia...

 • Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

  Załączniki Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi - 2019 PDF.pdf (pdf, 209 KB) Zasady, nr rachunku bankowego dot. wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (docx, 20 KB) ...

 • Druki dla bezrobotnych i poszukujących pracy

  Załączniki Wniosek o wykreślenie z rejestru osób bezrobotnych i poszukujących pracy.docx (docx, 15 KB) Wniosek o rozłożenie na raty, odroczenie terminu lub umorzenie nienależnie pobranych świadczeń.docx (docx, 32 KB)...

 • Szkolenia

  Załączniki WNIOSEK o skierowanie na szkolenie 2018 (docx).doc (doc, 91 KB) WNIOSEK o skierowanie na szkolenie 2018 (pdf).pdf (pdf, 509 KB) Kryteria wyboru instytucji...

 • Wniosek o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych.

  Załączniki Wniosek o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych..doc (doc, 113 KB) Oświadczenie o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej w trakcie lub po ukończeniu studiów podyplomowych..doc (doc, 50 KB) ...

 • Trójstronna umowa szkoleniowa

  Załączniki Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis..docx (docx, 12 KB) Zobowiązanie do zatrudnienia po ukończeniu szkolenia..doc (doc, 91 KB) ...

 • Harmonogram wypłat świadczeń

  Załączniki Marzec 2018.pdf (pdf, 104 KB)

 • Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

  Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (IV)" Działanie 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego...

 • Informacja o przedłużonym naborze wniosków o sfinansowanie przyznania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

  Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje, że w związku z utrudnieniami związanymi z dostępem do strony internetowej PUP w Leżajsku zostaje przedłużony termin naboru wniosków o sfinansowanie przyznania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i...

 • Nabór wniosków KFS

  Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza nabór wniosków o sfinansowanie przyznania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Wnioski należy składać w terminie od 05.03.2018r. do 06.03.2018r. , w godzinach od 7:30 do 15:30 w Powiatowym...

Wyświetlanie 161 - 170 z 198 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

  Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (IV)" - Działania 1.1, Poddziałania 1.1.2 Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza...

  Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (IV)" - Działania 1.1, Poddziałania 1.1.2 Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza...

POWIATOWY URZĄD PRACY W LEŻAJSKU OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻU ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (V)" Działanie 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 ...

  Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (III)" - Działania 1.1, Poddziałania 1.1.2 Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu września 2019r.


Wykres stopa bezrobocia sierpień 2019 rok

 

 • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 29.035,44 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku

ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk
województwo: podkarpackie


Tel.: 17 240 67 20, 17 242 73 73
Fax: 17 240 67 29
e-mail: pup@praca.lezajsk.pl

NIP: 816-11-20-216; REGON: 690690852

Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Rejestracja osób bezrobotnych: poniedziałek - piątek: 7:30 - 14:30

  Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (IV)" - Działania 1.1, Poddziałania 1.1.2 Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza...

  Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (IV)" - Działania 1.1, Poddziałania 1.1.2 Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza...

  Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (IV)" - Działania 1.1, Poddziałania 1.1.2 Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza...

POWIATOWY URZĄD PRACY W LEŻAJSKU OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻU ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (V)" Działanie 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 ...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy
EURES

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę