Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


Staże dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29r.ż. pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (IV)”

POWIATOWY URZĄD PRACY W LEŻAJSKU OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻU ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (IV)" Działanie 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020   Nabór na...

Staż w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (III)”

Załączniki Regulamin organizacji staży.docx Zasady uczestnictwa w projekcie.pdf Wniosek o zorganizowanie stażu POWER III.doc Lista...

Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

Załączniki Deklaracja pochodzenia sprzętu.doc Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.pdf Regulamin w sprawie przyznawania bezrobotnemu jednorazowych środków na podjęcie...

Referat Finansowo - Księgowy

Referat Programów Rynku Pracy

Kierownik Referatu: Beata Tkaczyk pokój nr 11,  tel. (17) 242 73 73 wew. 25 e-mail: b.tkaczyk@praca.lezajsk.pl Nowe programy szansą dla bezrobotnych planowanie programów rynku pracy opracowywanie projektów (m.in. z Europejskiego Funduszu Społecznego, Phare) monitoring i sprawozdawczość projektów ...

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Referat Ewidencji i Świadczeń

Referat Organizacyjny

Kierownik Referatu: Seweryn Sztyrak pokój nr 16, I piętro tel. 242 73 73 wew. 63 e-mail: s.sztyrak@praca.lezajsk.pl   Punkt Obsługi Klienta parter A tel. 242 73 73 e-mail: pup@praca.lezajsk.pl Miejsce pierwszego kontaktu z Powitowym Urzędem pracy w Leżajsku gwarancją ciepłego i życzliwego przyjęcia....

Kierownictwo

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Monika Smoleń pokój nr 8, I piętro tel. 240 67 20 e-mail: m.smolen@praca.lezajsk.pl Dyrektor PUP kieruje działalnością urzędu. Do głównych zadań należą reprezentowanie Powiatowego Urzędu Pracy w relacjach zewnętrznych, promocja jego działalności, kształtowanie...

Informacje o urzędzie

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku jest organizacją wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej. Naszym celem jest wypełnianie ustawowych zadań z zakresu polityki społecznej, przede wszystkim w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Drogowskazem urzędu w codziennej pracy jest polityka...

Wyświetlanie 161 - 170 z 185 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

  Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (IV)" - Działania 1.1, Poddziałania 1.1.2 Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza...

  Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (IV)" - Działania 1.1, Poddziałania 1.1.2 Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza...

POWIATOWY URZĄD PRACY W LEŻAJSKU OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻU ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (V)" Działanie 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 ...

  Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (III)" - Działania 1.1, Poddziałania 1.1.2 Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,2%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lipca 2019r.

Stopa bezrobocia lipiec 2019 rok
  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.035,44 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku

ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk
województwo: podkarpackie


Tel.: 17 240 67 20, 17 242 73 73
Fax: 17 240 67 29
e-mail: pup@praca.lezajsk.pl

NIP: 816-11-20-216; REGON: 690690852

Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Rejestracja osób bezrobotnych: poniedziałek - piątek: 7:30 - 14:30

  Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (IV)" - Działania 1.1, Poddziałania 1.1.2 Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza...

  Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (IV)" - Działania 1.1, Poddziałania 1.1.2 Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza...

  Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (IV)" - Działania 1.1, Poddziałania 1.1.2 Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza...

POWIATOWY URZĄD PRACY W LEŻAJSKU OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻU ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (V)" Działanie 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 ...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy
EURES

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę