Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


 • Referat Organizacyjny

  Kierownik Referatu: Andrzej Bujak pokój nr 14/16, I piętro tel. 242 73 73 wew. 43/63 e-mail: a.bujak@praca.lezajsk.pl   Punkt Obsługi Klienta parter A tel. 242 73 73 e-mail: pup@praca.lezajsk.pl Miejsce pierwszego kontaktu z Powiatowym Urzędem pracy w Leżajsku gwarancją ciepłego i życzliwego przyjęcia. ...

 • Kierownictwo

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Monika Smoleń pokój nr 8, I piętro tel. 240 67 20 e-mail: m.smolen@praca.lezajsk.pl Dyrektor PUP kieruje działalnością urzędu. Do głównych zadań należą reprezentowanie Powiatowego Urzędu Pracy w relacjach zewnętrznych, promocja jego działalności, kształtowanie...

 • Informacje o urzędzie

  Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku jest organizacją wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej. Naszym celem jest wypełnianie ustawowych zadań z zakresu polityki społecznej, przede wszystkim w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Drogowskazem urzędu w codziennej pracy jest polityka...

 • Dane kontaktowe - box

  Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk województwo: podkarpackie Tel.: 17 240 67 20, 17 242 73 73 Fax: 17 240 67 29 e-mail: pup@praca.lezajsk.pl NIP: 816-11-20-216; REGON: 690690852 Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30 Rejestracja osób bezrobotnych: ...

 • Dane kontaktowe

  Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ul. Mickiewicza 56 37-300 Leżajsk województwo: podkarpackie Tel.: 17 240 67 20, 17 242 73 73 Fax: 17 240 67 29 e-mail: pup@praca.lezajsk.pl NIP: 816-11-20-216 REGON: 690690852   Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30   Rejestracja osób...

 • Ogłoszenie o naborze wniosków o zorganizowanie stażu.

  Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach środków z Funduszu Pracy dla ok. 50 osób powyżej 30 roku życia. Przewidywany okres odbywania stażu: do 6 miesięcy. W pierwszej kolejności będą rozpatrywane pozytywnie wnioski pracodawców gwarantujących zatrudnienie...

 • Nabór na staż

  Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Informacja dla osób do 30 roku życia   Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku w związku z oszczędnościami powstałymi na Zadaniu nr – 2  Staż w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim...

 • Staże dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29r.ż. pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (IV)”

  Powiatowy Urząd Pacy w Leżajsku ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie satażu z e środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (IV)" Działanie 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020   ...

 • Oferty pracy

    Oferty pracy w powiecie   Oferty pracy w krajach Unii Europejskiej i EOG   Staże i praktyki zawodowe w powiecie

 • Ogłoszenie o naborze wniosków o zorganizowanie stażu.

  Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach środków z Funduszu Pracy dla ok. 50 osób powyżej 30 roku życia. Przewidywany okres odbywania stażu: do 6 miesięcy. W pierwszej kolejności będą rozpatrywane pozytywnie wnioski pracodawców gwarantujących...

Wyświetlanie 181 - 190 z 198 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

  Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (IV)" - Działania 1.1, Poddziałania 1.1.2 Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza...

  Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (IV)" - Działania 1.1, Poddziałania 1.1.2 Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza...

POWIATOWY URZĄD PRACY W LEŻAJSKU OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻU ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (V)" Działanie 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 ...

  Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (III)" - Działania 1.1, Poddziałania 1.1.2 Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu września 2019r.


Wykres stopa bezrobocia sierpień 2019 rok

 

 • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 29.035,44 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku

ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk
województwo: podkarpackie


Tel.: 17 240 67 20, 17 242 73 73
Fax: 17 240 67 29
e-mail: pup@praca.lezajsk.pl

NIP: 816-11-20-216; REGON: 690690852

Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Rejestracja osób bezrobotnych: poniedziałek - piątek: 7:30 - 14:30

  Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (IV)" - Działania 1.1, Poddziałania 1.1.2 Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza...

  Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (IV)" - Działania 1.1, Poddziałania 1.1.2 Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza...

  Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (IV)" - Działania 1.1, Poddziałania 1.1.2 Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza...

POWIATOWY URZĄD PRACY W LEŻAJSKU OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻU ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (V)" Działanie 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 ...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy
EURES

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę