Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


Aktualności i informacje

Informacja

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje, że w związku z ustanowieniem Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 12 listopada 2018r. urząd będzie nieczynny.   Jednocześnie przypominamy, że istnieje możliwość rejestracji poprzez stronę internetową...

Informacja

     Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku uprzejmie informuje, że od dnia 09.11.2018r. udostępnia wnioski w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.      Formularz wniosku i regulaminu znajduje się na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w...

Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (III)"   Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza...

Rekrutacja do projektu "Mój cel - Zatrudnienie"

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza nabór do projektu „Mój cel – zatrudnienie" w dniach od 05.11.2018 r. do 21.11.2018 r. w godzinach od 7:30 do 15:30    Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety i mężczyzn zarejestrowanych jako osoby bezrobotne ...

Informacja dla pracodawców - Staże i refundacja doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy w ramach projektu „Mój cel - zatrudnienie”

  Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku rozpoczyna realizację projektu „Mój cel – zatrudnienie" skierowanego do osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku, należących co najmniej do jednej z następujących grup społecznych: - kobiety, - osoby...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności i informacje

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu września 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku

ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk
województwo: podkarpackie


Tel.: 17 240 67 20, 17 242 73 73
Fax: 17 240 67 29
e-mail: pup@praca.lezajsk.pl

NIP: 816-11-20-216; REGON: 690690852

Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Rejestracja osób bezrobotnych: poniedziałek - piątek: 7:30 - 14:30

  Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (III)" - Działania 1.1, Poddziałania 1.1.2 Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego...

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (III)"   Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza...

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (III)"   Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy
EURES
Link do portalu Praca.gov.pl

  Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (III)" - Działania 1.1, Poddziałania 1.1.2 Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę