Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


Aktualności i informacje

Aktualizacja informacji o planowanej realizacji projektu „Mój cel - zatrudnienie”

  Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje, iż planowany termin rekrutacji do I edycji projektu „Mój cel – zatrudnienie" ulegnie przesunięciu na miesiąc listopad 2018  r. Spowodowane to jest wydłużeniem zakończenia procedury oceny wniosków o dofinansowanie projektów przez Wojewódzki...

Informacja

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje, że z uwagi na ograniczony limit środków finansowych,  z dniem 03.10.2018r. wstrzymuje nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych.

Planowana realizacja nowego projektu dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia „Mój cel - zatrudnienie”

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje o planowanej realizacji nowego projektu dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia „Mój cel – zatrudnienie" w ramach Działania 7.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety...

Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (III)"   Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza...

Kolejny nabór wniosków o przyznanie środków rezerwy KFS

  Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje, że będzie prowadził kolejny nabór wniosków o przyznanie środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego Wnioski należy składać w terminie od 20.09.2018r. do 21.09.2018r ., w godzinach od 7:30 do 15:30 w Powiatowym...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności i informacje

5,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu sierpnia 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku

ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk
województwo: podkarpackie


Tel.: 17 240 67 20, 17 242 73 73
Fax: 17 240 67 29
e-mail: pup@praca.lezajsk.pl

NIP: 816-11-20-216; REGON: 690690852

Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Rejestracja osób bezrobotnych: poniedziałek - piątek: 7:30 - 14:30

  Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (III)" - Działania 1.1, Poddziałania 1.1.2 Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego...

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (III)"   Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza...

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (III)"   Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy
EURES
Link do portalu Praca.gov.pl

  Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (III)" - Działania 1.1, Poddziałania 1.1.2 Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę