Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje, że prowadzi bezterminowy nabór wniosków o zorganizowanie STAŻU dla osób do 30 roku życia w ramach projektów pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (V)" – Poddziałanie 1.1.1  Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego ...

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza bezterminowy nabór wniosków o zorganizowanie STAŻU dla osób do 30 roku życia w ramach projektów pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (V)" – Poddziałanie 1.1.1  Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego ...

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje, że prowadzi nabór wniosków o przyznanie Bonu na zasiedlenie w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (V)" w ramach Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza...

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje, że prowadzi bezterminowy nabór wniosków o przyznanie Bonu na zasiedlenie w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (V)" w ramach Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Program...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę