„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie Leżajskim (V)” - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie Leżajskim (V)”

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie Leżajskim (V)"

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie Leżajskim (V)” - wersja archiwalna

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie Leżajskim (V)” - wersja archiwalna

  Skrócony opis projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie Leżajskim (V)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) w ramach Priorytetu inwestycyjnego 8ii , Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy –...

Aktualności

Aktualności

Nabór wniosków na staż dla osób do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (V)"

  Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (V)" w ramach Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego...

Bon na zasiedlenie w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (V)”

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje, że prowadzi bezterminowy nabór wniosków o przyznanie BONU NA ZASIEDLENIE w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (V)" w ramach Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Program...

Nabór wniosków w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej - dla przedsiębiorców, przedsiębiorców samozatrudnionych, organizacji pozarządowych i kościelnej osoby prawnej

      Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje, że w ramach projektów Europejskiego Funduszu Społecznego do 10 czerwca 2021r.   prowadzi nabór wniosków o:   Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i...

Zakończenie naboru wniosków na Staże dla osób do 30 roku życia

      Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje, że  nabór wniosków o zorganizowanie stażu  w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (V)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie...

Nabór wniosków w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej - dla przedsiębiorców, przedsiębiorców samozatrudnionych, organizacji pozarządowych i kościelnej osoby prawnej

      Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje, że w ramach projektów Europejskiego Funduszu Społecznego do 10 czerwca 2021r.   prowadzi nabór wniosków o:   Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i...

Bon na zasiedlenie w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (V)”

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza bezterminowy nabór wniosków o przyznanie Bonu na zasiedlenie w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (V)" w ramach Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny...

Nabór wniosków na staż dla osób do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (V)"

    Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza bezterminowy nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (V)" w ramach Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu...

Przedłużenie wsparcia dla przedsiębiorców i pracodawców realizowanego w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej

  Przedłużenie wsparcia dla przedsiębiorców i pracodawców realizowanego w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje, że w związku z wejściem w życie antykryzysowej tarczy branżowej wydłużono do 30 czerwca 2021 r . termin udzielania pomocy w ramach niżej wymienionych instrumentów:...

Bon na zasiedlenie w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (V)”.

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje, że prowadzi nabór wniosków o przyznanie Bonu na zasiedlenie w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (V)" w ramach Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza...

Bon na zasiedlenie w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (V)”.

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje, że prowadzi bezterminowy nabór wniosków o przyznanie Bonu na zasiedlenie w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (V)" w ramach Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Program...

Zakończenie naboru wniosków na Staże dla osób do 30 roku życia

        Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje, że  nabór wniosków o zorganizowanie stażu  w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (V)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  Poddziałanie 1.1.1 ...

Bon na zasiedlenie w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (V)”.

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje, że prowadzi bezterminowy nabór wniosków o przyznanie Bonu na zasiedlenie w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (V)" w ramach Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Program...

Kontynuacja naboru wniosków na staż dla osób do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (V)"

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku wydłuża nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (V)" w ramach Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza...

Wydłużenie naboru wniosków na staż dla osób do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (V)"

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku wydłuża nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (V)" w ramach Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza...

Nabór wniosków na staż dla osób do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (V)"

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (V)" w ramach Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza...

Bon na zasiedlenie w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (V)”.

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje, że prowadzi bezterminowy nabór wniosków o przyznanie Bonu na zasiedlenie w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (V)" w ramach Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Program...

Nabór wniosków w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej - dla przedsiębiorców, przedsiębiorców samozatrudnionych, organizacji pozarządowych i kościelnej osoby prawnej

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje, że w ramach projektów Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzi bezterminowy nabór wniosków o :   Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w...

Bon na zasiedlenie w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (V)”.

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje, że prowadzi bezterminowy nabór wniosków o przyznanie Bonu na zasiedlenie w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (V)" w ramach Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Program...

Nabór wniosków na staż dla osób do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (V)"

    Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (V)" w ramach Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego...

Bon na zasiedlenie w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (V)”

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza nabór wniosków o przyznanie Bonu na zasiedlenie w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (V)" w ramach Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja...

Nabór wniosków w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej - dla przedsiębiorców, przedsiębiorców samozatrudnionych, organizacji pozarządowych i kościelnej osoby prawnej

      Data aktualizacji: 25.06.2020r. Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje, że w ramach projektów Europejskiego Funduszu Społecznego w dniach od 24.06.2020   prowadzi bezterminowy nabór wniosków o:   Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia...

Zmiany wprowadzone tzw. Tarczą 4.0.

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje, że w dniu 19 czerwca 2020 r. Sejm przyjął ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem CO-VID-19 wprowadzającą zmianę w ...

Bon na zasiedlenie w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (V)”

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza nabór wniosków o przyznanie Bonu na zasiedlenie w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (V)" w ramach Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja...

Nabór wniosków na staż dla osób do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (V)"

    Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (V)" w ramach Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego...

Nabór wniosków w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej - dla przedsiębiorców, przedsiębiorców samozatrudnionych i organizacji pozarządowych

        Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje, że w ramach projektów Europejskiego Funduszu Społecznego w dniach od 26.05.2020 - 08.06.2020  prowadzi nabór wniosków o:   Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla...

Wyświetlanie 1 - 25 z 29 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25

Programy aktywizacyjne i projekty urzędu

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę