Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


 • „Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu leżajskiego (II)”

      RUSZA REALIZACJA PROJEKTU „AKTYWIZACJA OSÓB BEZROBOTNYCH Z POWIATU LEŻAJSKIEGO (II)" W RAMACH PROGRAMU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA PODKARPACIA NA LATA 2021 -2027, WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PLUS, PRIORYTET 7, DZIAŁANIE FEPK.07.01 AKTYWIZACJA OSÓB BEZROBOTNYCH...

 • Zakończenie naboru na szkolenie "Własna firma - pierwsze kroki"

  Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku z dniem 27.02.2024 roku zamyka nabór wniosków o organizację szkolenie „Własna firma - pierwsze kroki".

 • Zakończenie naboru wniosków o organizację szkoleń w trybie indywidualnym na Prawo Jazdy wszystkich kategorii

  Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku z dniem 21.02.2024 roku zamyka nabór wniosków o organizację szkoleń w trybie indywidualnym na Prawo Jazdy wszystkich kategorii z powodu wyczerpania środków finansowych przewidzianych w budżecie na w/w szkolenia.

 • Bon na zasiedlenie

  BON NA ZASIEDLENIE -  BEZZWROTNE ŚRODKI DLA OSÓB DO 30 ROKU ŻYCIA   Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza nabór wniosków o przyznanie BONU NA ZASIEDLENIE dla osób do 30 roku życia. Wsparcie finansowane będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych...

 • Priorytety wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2024

  Priorytety wydatkowania środków KFS ustalone przez Ministra właściwego do spraw pracy w porozumieniu z Radą Rynku Pracy 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy. 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub...

 • Wstrzymanie naboru wniosków o zorganizowanie stażu

      Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje, że od dnia 19.02.2024r. wstrzymuje nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.  

 • Refundacja składek ZUS dla Spółdzielni socjalnej

  Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku od dnia 12.02.2024r w trybie ciągłym ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy w sprawie zwrotu opłaconych składek ZUS dla Spółdzielni socjalnej. Refundacja będzie wypłacana kwartalnie począwszy od kwartału, w którym zostanie zawarta umowa, do dnia 31.12.2024r. Formularz wniosku dostępny...

 • Refundacja składek ZUS dla Przedsiębiorstwa społecznego

  Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku od dnia 12.02.2024r w trybie ciągłym ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy w sprawie zwrotu opłaconych składek ZUS dla Przedsiębiorstwa społecznego. Refundacja będzie wypłacana kwartalnie począwszy od kwartału, w którym zostanie zawarta umowa, do dnia 31.12.2024r. Formularz wniosku...

 • Roboty Publiczne

  Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza nabór wniosków o organizację robót publicznych. Wnioski prosimy składać od 12.02.2024 do 16.02.2024 (włącznie) Czytelnie wypełnione Wnioski wraz z załącznikami proszę składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku lub przesłać listownie na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku...

 • Ogłoszenie o naborze na szkolenie „Własna firma - pierwsze kroki"

  Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje, że przyjmuje zgłoszenia na szkolenie „Własna firma - pierwsze kroki" Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą założyć własną działalność gospodarczą (ubiegać się o dotację) i w związku z tym potrzebują zdobyć lub poszerzyć swój zakres wiedzy i umiejętności, aby jak...

Wyświetlanie 1 - 10 z 506 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę