Projekty własne w trakcie realizacji - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


Aktualności

Wyświetlanie 1 - 25 z 354 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25

Aktualności

Aktualności

Aktualizacja informacji o planowanej realizacji projektu „Mój cel - zatrudnienie”

  Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje, iż planowany termin rekrutacji do I edycji projektu „Mój cel – zatrudnienie" ulegnie przesunięciu na miesiąc listopad 2018  r. Spowodowane to jest wydłużeniem zakończenia procedury oceny wniosków o dofinansowanie projektów przez Wojewódzki...

Planowana realizacja nowego projektu dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia „Mój cel - zatrudnienie”

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje o planowanej realizacji nowego projektu dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia „Mój cel – zatrudnienie" w ramach Działania 7.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety...

Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (III)"   Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza...

Staże dla osób bezrobotnych w ramach projektu "Aktywizacja osób powyżej 29r.ż. pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (IV)"

  POWIATOWY URZĄD PRACY W LEŻAJSKU OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻU ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (IV)" Działanie 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (III)”

  Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.2   Celem...

„Dziś aktywność - jutro zatrudnienie”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej...

Staże dla osób bezrobotnych w ramach projektu "Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (IV)"

  POWIATOWY URZĄD PRACY W LEŻAJSKU OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻU ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (IV)" Działanie 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020   ...

„Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (III)”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.2   Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej...

„Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (IV)”

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.2 Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej...

Staże dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29r.ż. pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (IV)”

POWIATOWY URZĄD PRACY W LEŻAJSKU OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻU ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (IV)" Działanie 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020   Nabór na...

Wyświetlanie 1 - 10 z 13 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę