Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


Nagłówek

Aktualności

Informacja

  UWAGA !  Oferta dla osób zainteresowanych powołaniem do Służby Przygotowawczej.     W związku z ciągłą rozbudową Sił Zbrojnych a także przygotowań do powołania na kolejny turnus Służby Przygotowawczej w dniu 3 sierpnia 2018 r. o godz. 10.00 w Powiatowym Urzędzie Pracy ul. Mickiewicza 56,...

Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (III)"   Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza...

Przedłużenie naboru wniosków o zorganizowanie stażu

               Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje, że przedłuża nabór wniosków o zawarcie umowy  o zorganizowanie stażu w ramach środków z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Leżajsku do...

Informacja

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje o naborach na poszczególne formy aktywizacji: Staże - nabór wniosków o zawarcie umowy  o zorganizowanie stażu w ramach środków z rezerw Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Leżajsku. Przewidywany okres odbywania stażu:...

Harmonogram wypłat świadczeń

Załączniki Lipiec 2018

Staże dla osób bezrobotnych w ramach projektu "Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (IV)"

  POWIATOWY URZĄD PRACY W LEŻAJSKU OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻU ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (IV)" Działanie 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Informacja o szkoleniu

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Leżajsku we współpracy   z Urzędem Skarbowym w Leżajsku   organizuje bezpłatne szkolenie Temat : „Konstytucja Biznesu" – zmiany w ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnym oraz podatkach dot. osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą ...

Dotacje dla bezrobotnych kobiet i mężczyzn do 30 roku życia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.2 Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych   Powiatowy...

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku w ramach Programu Regionalnego ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób długotrwale bezrobotnych w  wieku 30-50 lat . Wnioski należy składać w Punkcie Obsługi Klienta lub pok. 17 w dniach od 22.06.2018r. do...

Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (III)"   Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza...

Wyświetlanie 1 - 10 z 43 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę