INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Dyspozytor transportu samochodowego

Kod: 432302

1. Dane identyfikacyjne zawodu

Dyspozytor transportu samochodowego 432302

 • Dyspozytor.
 • Dyżurny ruchu.
 • Logistyk.
 • Spedytor.
 • Specjalista ds. spedycji.
 • Specjalista ds. transportu.
 • Specjalista ds. logistyki.

W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:

 • 4323 Transport clerks.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

 • Sekcja H – Transport i gospodarka magazynowa.

Notka metodologiczna

Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:

 • analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe), źródeł internetowych oraz wyników badań i analiz prowadzonych w projekcie PO KL (2011–2013) „Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców”,
 • analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia,
 • zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący

Zespół Ekspercki:

 • Bartłomiej Czuryło – DSV ROAD Sp. z o.o., Gdańsk.
 • Krzysztof Gosz – PBS Sp. z o.o., Sopot.
 • Blandyna Lewińska – PBS Sp. z o.o., Sopot.
 • Tomasz Wojtasiński – Nałęczów Zdrój S.A., Drzewce.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:

 • Małgorzata Domańska-Plichta – PBS Sp. z o.o., Sopot.
 • Magdalena Jackman – PBS Sp. z o.o., Sopot.
 • Ryszard Pieńkowski – PBS Sp. z o.o., Sopot.
 • Sebastian Stefański – PBS Sp. z o.o., Sopot.
 • Daria Świsulska – PBS Sp. z o.o., Sopot.

Recenzenci:

 • Sławomir Celebias – ADR Serwis Sp. z o.o., Gliwice.
 • Izabela Rafińska – Podlasie SA, Gdańsk.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:

 • Anna Frankowska – Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego, Warszawa.
 • Bartosz Milczarczyk – Ekspert niezależny, Pętkowice.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę