INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Inspektor budowy dróg

Kod: 311212

1. Dane identyfikacyjne zawodu

Inspektor budowy dróg 311212

 • Inspektor.
 • Inspektor drogowy.
 • Inspektor nadzoru.
 • Inspektor robót drogowych.

W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:

 • 3112 Civil engineering technicians.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

 • Sekcja M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.

Notka metodologiczna

Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:

 • analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz źródeł internetowych,
 • analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia,
 • badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w październiku 2018 r.,
 • zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący

Zespół Ekspercki:

 • Hanna Całuń-Swat – Instytut Technologii Eksploatacji - PIB, Radom.
 • Andrzej Kwiatkowski – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Białobrzegi.
 • Jakub Próchenko – Value Engineering Sp. z o.o., Warszawa.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:

 • Iwona Kacak – Instytut Technologii Eksploatacji - PIB, Radom.
 • Dorota Koprowska – Instytut Technologii Eksploatacji - PIB, Radom.
 • Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji - PIB, Radom.
 • Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji - PIB, Radom.

Recenzenci:

 • Marek Pyszkowski – Poradnia Doradztwa Personalnego „PIM”, Elbląg.
 • Bogusław Staniszewski – Kompleksowa Obsługa Inwestycji i Nieruchomości Bogusław Staniszewski, Radom.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:

 • Waldemar Mazan – Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości, Warszawa.
 • Jolanta Skoczylas – Związek Zawodowy „BUDOWLANI”, Warszawa.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę