INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Operator maszyn do przygotowania włókien

Kod: 815101

1. Dane identyfikacyjne zawodu

Operator maszyn do przygotowania włókien 815101

 • Gręplarz.
 • Operator maszyn do wstępnej obróbki przędzy.
 • Operator maszyn do wstępnej obróbki włókien.
 • Operator maszyn rozluźniająco oczyszczających włókna.
 • Operator urządzeń rozwłókniająco trzepiących.
 • Operator wełniarskich zespołów zgrzeblarkowych.
 • Operator zgrzeblarek pokrywkowych.
 • Zgrzeblarkowy.

W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:

 • 8151 Fibre preparing, spinning and winding machine operators.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

 • Sekcja C – przetwórstwo przemysłowe.

Notka metodologiczna

Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:

 • analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz źródeł internetowych,
 • analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia,
 • badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w marcu 2019 r.,
 • zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący

Zespół Ekspercki:

 • Artur Pacholski – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Łódź.
 • Małgorzata Szpilska – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Mirosława Tuman – Pralnia MIR-Q, Gdańsk.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:

 • Jolanta Religa – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Mirosław Żurek – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:

 • Ewa Jachura – Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta, Częstochowa.
 • Izabela Witulska – Zakłady Przemysłu Wełnianego TOMTEX S.A., Tomaszów Mazowiecki.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:

 • Elżbieta Czernik – Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody LEWIATAN, Łódź.
 • Andrzej Sapieja – Stowarzyszenie Włókienników Polskich Oddział Warszawa, Warszawa.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2019 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę