INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Operator urządzeń do produkcji wyrobów mleczarskich

Kod: 816018

1. Dane identyfikacyjne zawodu

Operator urządzeń do produkcji wyrobów mleczarskich 816018

 • Aparatowy koncentratów mleczarskich.
 • Aparatowy produkcji kazeiny.
 • Aparatowy produkcji koncentratów mlecznych.
 • Aparatowy produkcji laktozy.
 • Aparatowy produkcji lodów spożywczych.
 • Aparatowy produkcji masła.
 • Aparatowy produkcji mleka skondensowanego.
 • Aparatowy produkcji mleka w proszku.
 • Aparatowy produkcji napojów mlecznych.
 • Aparatowy produkcji serów topionych.
 • Aparatowy produkcji serów.
 • Aparatowy produkcji twarogów.
 • Aparatowy proszkowni mleka.
 • Aparatowy przetwórstwa mleka.
 • Aparatowy urządzeń do produkcji wyrobów mleczarskich.
 • Galanterzysta mleczarski.
 • Maślarz.
 • Mleczarz.
 • Operator linii napojów mlecznych.
 • Operator maszyn mleczarskich.
 • Operator produkcji serków homogenizowanych.
 • Pracownik zakładu mleczarskiego.
 • Serowar.

W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:

 • 8160 Food and related products machine operators.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

 • Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe.

Notka metodologiczna

Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:

 • analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz źródeł internetowych,
 • analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia,
 • badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w marcu 2019 r.,
 • zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący

Zespół Ekspercki:

 • Roman Kępiński – Zespół Szkół CKP w Grodkowie.
 • Jarosław Sitek – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Barbara Szymańczak – Mazowiecki Szpital Specjalistyczny, Radom.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:

 • Jolanta Religa – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Mirosław Żurek – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:

 • Tadeusz Budzisz – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie.
 • Anna Szpilska – BISMAX sp. z o.o., Radom.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:

 • Daria Jankowska – Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa, Oddział Słupsk.
 • Lucyna Kubicka – Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Gliwicach.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2019 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę