INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Operator pilarek do pozyskiwania tarcicy

Kod: 817202

1. Dane identyfikacyjne zawodu

Operator pilarek do pozyskiwania tarcicy 817202

 • Maszynista piły do pozyskiwania tarcicy.
 • Operator formatyzerki.
 • Operator pił mechanicznych tarczowych.
 • Operator piły tartacznej.
 • Operator traka pionowego.
 • Sterowniczy przenośników kłód.
 • Sterowniczy przenośników w podtraczu.

W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:

 • 8712 Wood processing plant operators.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

 • Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe.

Notka metodologiczna

Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:

 • analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz źródeł internetowych,
 • analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia,
 • badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w marcu 2019 r.,
 • zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący

Zespół Ekspercki:

 • Tadeusz Bąkała – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TECH-POL, Puławy.
 • Edyta Kozieł – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Tomasz Zasada – Ekspert niezależny, były pracownik firmy Komandor , Radom.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:

 • Dorota Koprowska – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:

 • Norbert Fleischer – Edukacja i Kształcenie Zawodowe, Olsztyn.
 • Paweł Przystalski – Dolmeb sp. z o.o., Świdnica.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:

 • Leszek Jaszczyk – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa, Radom.
 • Urszula Przystalska – Stowarzyszenie Technologów Drewna, Poznań.

Data(rok)opracowania opisu informacji o zawodzie: 2019 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę