INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Operator spajarek okleiny i łuszczki

Kod: 817206

1. Dane identyfikacyjne zawodu

Operator spajarek okleiny i łuszczki 817206

 • Operator maszyn do okleiny.
 • Operator maszyn stolarskich.
 • Operator maszyny szyjącej okleinę meblową.
 • Operator maszyny zszywającej fornir.
 • Operator okleiniarni.
 • Operator podawania łuszczki mokrej.
 • Operator spajarek forniru.
 • Operator spajarek okleiny.
 • Operator urządzenia do okleiny.
 • Operator urządzeń do laminowania.
 • Operator urządzeń do okleinowania płyt.
 • Operator urządzeń do przecinania okleiny i łuszczki.
 • Sterowniczy automatycznej linii przecinania forniru.
 • Sterowniczy automatycznej linii przecinania łuszczki.

W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:

 • 8172 Wood processing plant operators.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

 • Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe.

Notka metodologiczna

Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:

 • analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz źródeł internetowych,
 • analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia,
 • badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w lutym 2019 r.,
 • zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący

Zespół Ekspercki:

 • Kamil Malinowski – Edukacja i Kształcenie Zawodowe. EKZ. Norbert Fleischer, Olsztyn.
 • Tomasz Kupidura – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Marcin Szymczuk – CDP meble sp. z o.o., Gdańsk.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:

 • Jolanta Religa – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Mirosław Żurek – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:

 • Paweł Przystalski – Dolmeb sp. z o. o., Świdnica.
 • Sławomir Zybura – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Częstochowa.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:

 • Urszula Przystalska – Stowarzyszenie Technologów Drewna, Poznań.
 • Jolanta Skoczylas – Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości, Radom.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2019 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę