INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Operator myjni

Kod: 912202

1. Dane identyfikacyjne zawodu

Operator myjni 912202

 • Pracownik myjni automatycznej.
 • Pracownik myjni samochodowej.

W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:

 • 9122 Vehicle cleaners.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

 • Sekcja G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.

Notka metodologiczna

Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:

 • analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz źródeł internetowych,
 • analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia,
 • badań ankietowych prowadzonych w projekcie Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców” w grudniu 2018 r.,
 • zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący

Zespół Ekspercki:

 • Piotr Błaszkowski – Mielewczyk Sp.j., Gowidlino.
 • Tomasz Dziekan – JR Services, Gdańsk.
 • Martyna Kurowska – PBS sp. z o.o., Sopot.
 • Natalia Siuda - Piotrowska – PBS sp. z o.o., Sopot.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:

 • Magdalena Jackman – PBS sp. z o.o., Sopot.
 • Jolanta Religa – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Daria Siemińska – PBS sp. z o.o., Sopot.
 • Agnieszka Skowrońska – PBS sp. z o.o., Sopot.
 • Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:

 • Tadeusz Budzisz – Zespół Szkół Kształcenia Rolniczego, Stare Lubiejewo.
 • Roman Kępiński – Zespół Szkół Rolniczych CKP, Grodkowo.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:

 • Janusz Figurski – Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Katowice.
 • Grzegorz Sołtysiak – OPZZ, Warszawa.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę