INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Pokojowa

Kod: 911203

1. Dane identyfikacyjne zawodu

Pokojowa 911203

 • Osoba sprzątająca.
 • Obsługa hotelowa (Room service).
 • Sprzątaczka hotelowa.

WMiędzynarodowymStandardzieKlasyfikacjiZawodówISCO-08odpowiadagrupie:

 • 9112 Cleaners and helpers in offices, hotels and other establishments.

Według Polskiej KlasyfikacjiDziałalności (PKD 2007):

 • Sekcja I - działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi.

Notka metodologiczna

Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:

 • analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz źródeł internetowych,
 • analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia,
 • badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w marcu 2019 r.,
 • zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący

Zespół Ekspercki:

 • Patrycja Myszka – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.
 • Agata Olczyk – Nb Velux Polska, Namysłów.
 • Rafał Ryszelewski – Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu, Łódź.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:

 • Łukasz Baka – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.
 • Maria Konarska – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.
 • Małgorzata Przybyszewska – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.
 • Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Agnieszka Szczechura – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.
 • Małgorzata Szpilska – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:

 • Jolanta Maj – Gospodarstwo Agroturystyczne Dom Całoroczny nad Jeziorem na Mazurach, Wałpusz.
 • Karolina Wittek – Karolina Wittek Cogito bis, Gdańsk.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:

 • Robert Fleischer – Terapia Szkolenia Doradztwo. Rif. Robert Fleischer, Olsztyn.
 • Barbara Steblik – Centralna Komisja Egzaminacyjna, Warszawa.

Data(rok)opracowania opisu informacji o zawodzie: 2019 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę