Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


 • Dotacje dla bezrobotnych kobiet i mężczyzn do 30 roku życia

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.2 Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Powiatowy Urząd Pracy...

 • Bon na zasiedlenie dla bezrobotnych kobiet i mężczyzn do 30 roku życia

  B on na zasiedlenie w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (IV)" w ramach Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Nabór wniosków ciągły do wyczerpania...

 • Harmonogram wypłat świadczeń

  Załączniki Grudzień 2019.pdf (pdf, 104 KB)

 • Ponowny nabór wniosków na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku z uwagi na fakt, że dotychczas nie została zakontraktowana pozostająca nadal w dyspozycji Urzędu  kwota 2 508,00 zł.,  z puli rezerwy KFS w ramach priorytetów, w związku powyższym ogłasza ponownie nabór wniosków na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego z Krajowego...

 • Harmonogram wypłat świadczeń

  Załączniki Listopad 2019.pdf (pdf, 105 KB)

 • Europejskie Dni Pracodawców

    Zapraszamy osoby bezrobotne i poszukujące pracy oraz pracodawców na „Europejskie Dni Pracodawcy". Wydarzenie odbędzie się w poniedziałek 21 października 2019 roku w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie.    Przedsięwzięcie będzie miało dwie odsłony.   W godzinach od 10:00 do 13:00 zaplanowaliśmy...

 • Ponowny nabór wniosków na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego z KFS

      Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku z uwagi na fakt, że dotychczas nie została zakontraktowana pozostająca do dyspozycji Urzędu cała kwota z puli rezerwy KFS w ramach priorytetów, ogłasza ponownie nabór wniosków na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach rezerwy...

 • Nabór wniosków na staż dla osób do 30 roku życia

  Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (IV)" - Działania 1.1, Poddziałania 1.1.2 Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza...

 • Nabór wniosków w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

          Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje, że w dniu 09.10.2019r. odbędzie się uzupełniający nabór  wniosków w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Z uwagi na ograniczone środki finansowe na tę formę wsparcia, urząd dysponuje środkami w wysokości pozwalającej na przyznanie...

 • Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób powyżej 30 roku życia.

  Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje, że w dniu 09.10.2019r., odbędzie się  uzupełniający nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Z uwagi na ograniczone środki finansowe na tę formę aktywizacji, Urząd dysponuje środkami w wysokości pozwalającej na przyznanie tylko 8...

Wyświetlanie 1 - 10 z 202 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

  Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (IV)" - Działania 1.1, Poddziałania 1.1.2 Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza...

  Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (IV)" - Działania 1.1, Poddziałania 1.1.2 Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza...

POWIATOWY URZĄD PRACY W LEŻAJSKU OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻU ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (V)" Działanie 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 ...

  Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (III)" - Działania 1.1, Poddziałania 1.1.2 Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu września 2019r.


Wykres stopa bezrobocia sierpień 2019 rok

 

 • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 29.035,44 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku

ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk
województwo: podkarpackie


Tel.: 17 240 67 20, 17 242 73 73
Fax: 17 240 67 29
e-mail: pup@praca.lezajsk.pl

NIP: 816-11-20-216; REGON: 690690852

Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Rejestracja osób bezrobotnych: poniedziałek - piątek: 7:30 - 14:30

  Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (IV)" - Działania 1.1, Poddziałania 1.1.2 Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza...

  Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (IV)" - Działania 1.1, Poddziałania 1.1.2 Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza...

  Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (IV)" - Działania 1.1, Poddziałania 1.1.2 Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza...

POWIATOWY URZĄD PRACY W LEŻAJSKU OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻU ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (V)" Działanie 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 ...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy
EURES

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę